Οικόπεδο Μαρούσι

Οικόπεδο

Μαρούσι

Εθνάρχου Μακαρίου & Ευζώνων, 151 25

7.640 τ.μ. (5.158 τ.μ.)