Σχολείο Κορέλκο

Σχολείο

Συγγρού Φιξ, Αθήνα

Αμβροσίου Φραντζή 3, 117 43

9 όροφοι, 2.280 τ.μ.

Ενοικιαστής:Κορέλκο