Σχολείο

Σχολείο

Διόνυσος

Λεωφόρος Δροσιάς – Σταμάτας 25Α

6 κτίρια, 4006,56 τμ.

Ενοικιαστής:Δημόσια Σχολεία