ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
Επί του παρόντος, η Elinet έχει επικεντρωθεί κυρίως σε εμπορικά ακίνητα, όπως σούπερ μάρκετ, κτίρια γραφείων, φαρμακεία και κλινικές, σχολεία κ.λπ. Στο μέλλον, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε έργα υψηλής ποιότητας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού, της ιατρικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης.