Αναζητάμε εμπορικά ακίνητα στην Αθήνα.
acq-1
acq-2

Οι βασικές απαιτήσεις μας για την απόκτηση εμπορικών ακινήτων είναι οι εξής:

 1. Αυτoνομία
 2. Καλή κατάσταση
 3. Σταθερός και αξιόπιστος μισθωτής
 4. Συμβόλαιο μίσθωσης τουλάχιστον 5 ετών
 5. Τοποθεσία, τοποθεσία, τοποθεσία!
Για Ιδιοκτήτες
Για Μεσιτικές εταιρείες

Ιδιοκτήτες

  Φύση ιδιοκτησίας
  Εάν το ακίνητο είναι επαγγελματικό, τι είδους είναι;

   

  Μεσιτικές εταιρείες

   Φύση ιδιοκτησίας
   Εάν το ακίνητο είναι επαγγελματικό, τι είδους είναι;