Γραφείο Νέα Ιωνία

Κτίριο Γραφείων

Νέα Ιωνία

Καρολίδου 4, 142 31

7 όροφοι, 1.152,43 τ.μ.

Ενοικιαστής: Δημόσια Υπηρεσία